TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA VNGPOWER
TRIẾT LÝ KINH DOANH 2

Ngay từ những năm đầu thành lập, CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY PHÁT ĐIỆN VIỆT NHẬT đã đặt phát triển bền vững làm cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của mình, với việc áp dụng 3 trụ cột phát triển và 4 nguyên tắc cần tuần thủ

3 TRỤ CỘT KINH TẾ
4 NGUYÊN TẮC CẦN TUÂN THỦ

Quá trình dài triển khai nghiêm túc các triết lý kinh doanh kể trên đã giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu kinh tế, xây dựng thương hiệu trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nhập khẩu, sản xuất lắp ráp máy phát điện công nghiệp, thi công xây lắp các công trình điện dự phòng, thi công các hạng mục cách âm, ống khói, cấp nhiên liệu, hòa đồng bộ, bảo dưỡng sửa chữa máy phát điện.